اپلیکیشن اینستاگرام برای ویندوز 10 موبایل دیگر در دسترس نیست!

درخواست حذف این مطلب
هیچ اطلاعیه رسمی از سوی فیسبوک یا اینستاگرام در مورد تغییر در پشتیبانی از پلتفرم موبایل مایکروسافت وجود ندارد. تا این لحظه مشخص نشده که آیا اینیک مشکل موقتی است یا اینکه ما باید برای همیشه با اپلیکیشن رسمی اینستاگرام در ویندوز10 موبایل خداحافظی کنیم. اینستاگرام یکی از اپلیکیشن های یونیورسال محبوب در این پلتفرم بوده است که تاکنون پشتیبانی خوبی نیز از آن صورت گرفته است.بااینحال، بسیاری از کاربران گزارش داده اند که این برنامه دیگر در استور نمایش داده نمی شود و ویندوز 10 موبایل دیگر بهعنوانیک پلتفرم تحت پشتیبانی نمایش داده نمی شود و در این بخش تنها به کامپیوتر اشارهشده است.